.

Újságunk

Gyülekezeti újságunk a változó időpontban megjelenő, ingyen kapható Békekövet.
Az újság szerkesztősége 2018-tól:

Felelős kiadó: Wisinger Dániel lelkipásztor
Főszerkesztő: Bretka Ferenc gondnok
Tördelőszerkesztő: Somogyi Csaba kántor