.

Újságunk

Gyülekezeti újságunk a változó időpontban megjelenő, ingyen kapható Békekövet.
Az újság szerkesztősége 2016-tól:

Felelős kiadó: Wisinger Dániel lelkipásztor
Főszerkesztő: P. Fné Andrási Györgyi
Tördelőszerkesztő: Somogyi Csaba kántor