"... A templomot s az iskolát."

Alapítványunk

Pilisi Református Templomért Alapítvány

Az adó 1%-nak felajánlása:

A közcélú alapítvány jogosultja: 

Pilisi Református Templomért Alapítvány, címe: 2721 Pilis Rákóczi u. 30.

Adószáma: 18677021-1-13

Közhasznúsági fokozata: közhasznú

A közhasznúsági minősítés

Bejegyzéséről, rendelkező bírósági határozat száma: Pest Megyei Bíróság 11. Pk. 60. 280/1996/11

Az adományokból eddig megvalósított tervek:

-A templom Rákóczi utcai végleges kerítésének és kapujának megépítése.

- A templom és a torony bejárati ajtajának megerősítése.

-A templom karzatának építészeti befejezése.

Az adományok további felhasználási céljai:

-A templom fűtésének kiépítése.

ADOMÁNYÁT ŐSZINTÉN KÖSZÖNJÜK!