Emberek vagyunk

Wisinger Dániel András lelkipásztor

Szeretettel köszöntöm a Pilisi Református Gyülekezet iránt érdeklődőket. Wisinger Dániel vagyok, 2016. november 1-től a Pilisi Református Egyházközség lelkipásztora. 

Diósjenőn nőttem fel, itt kezdtem ismerkedni Jézus Krisztussal a református gyülekezetben, és 1996-ban Balatonszárszón a Református Fiatalok Szövetsége által rendezett nyári táborban adhattam át az életemet teljesen az Úrnak. Utána hívott el Urunk a lelkipásztori szolgálatra,  2005-ben végeztem Sárospatakon. Ezután hívott meg beosztott lelkésznek maga mellé Ablonczy Zsolt a Kispest-Központi Református Egyházközségbe, ahová már feleségemmel, életem hű társával, Csík Andreával érkezhettem. Itt szolgáltunk 11 esztendeig, először Ablonczy Zsolt, majd az ő nyugdíjba vonulása után Harkai Ferenc Csaba mellett. Hálás vagyok Istennek, hogy mindkettőjük mellett szolgálhattam, és tanulhattam tőlük. Feleségem szegedi kötődésű, német és vallástanár szakos pedagógus, egy gyermekünk van, Barnabás.

Közben Szegeden elvégeztem a Debreceni Teológiának kihelyezett vallástanári szakát. Az utóbbi esztendőkben a Kékkereszt Iszákosmentő misszióval is szorosabb kapcsolatba kerültem, és egyik csoportjukban, az alagi téri csoportban szolgálhatok rendszeresen.

Kispestről hívott el lelkipásztorának a Pilisi Református Egyházközség 2016 nyarán, hogy folytassam az elődök szép és gazdag munkáját a gyülekezet építésében. Sok ige, és üzenet az, melyeken keresztül Jézus Krisztus mozgatja az életemet, de hadd álljanak itt most Márk evangéliuma 10. részének sorai "... hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen."

Ennek mentén igyekszem ellátni azt, amit Jézus Krisztus és a mennyei Atya rám bíz családommal együtt a pilisi református gyülekezetben, és szolgálni oly módon, hogy az Urunk dicsőégére és az itt élők számára áldásul lehessen.

Kapás Győző gondnok - feltöltés alatt

Somogyi Csaba kántor

2001 óta vagyok a pilisi református gyülekezet tagja - 10 éves korom óta vallom magamat a közösség tagjának. Nem sokkal később, 2004-ben tértem meg, pünkösdkor, azóta vallom magam Krisztus követőjének. A kántori szolgálatot még 16 éves koromban kezdtem a Debreceni Református Gimnázium iskolai kántoraként. Három évvel később, szeretett és nagyrabecsült elődöm, Bácsi Zoltán szolgálatát vettem át 2010-ben. Két évvel később készítettem el a gyülekezet saját énekeskönyvét, a Zengjen Hálaének-et.

Számomra a keresztyénség nem száraz, avitt, kiüresedett hagyomány, a "jók" és a "hibátlanok" gyűjtőhelye, hanem egy olyan élettel teli, modern, mégis hagyományokra épülő közösség, amelyben érzem, hogy fontos vagyok, és ahol tudom, hogy Isten feladatokat szán nekem.

A gyülekezet kántoraként, honlap- és újságszerkesztőjeként a kimondott és énekelt szó által szeretnék adni valamit, amit Istentől kaptam, és amelyről tudom, hogy másokat épít. Jó ebben a szolgálatban lenni, másokat közelebb vinni Istenhez.