Kedves Pilisi Református Testvérek!
Tisztelt Pilisi Lakosok!

Kedves Pilisi Református Testvérek!

A legutóbbi tájékoztatás óta annyiban változott sajnos a helyzet, hogy vasárnap (és egy ideig) nem tartunk a Templomban Istentisztelet. De Istenünk szeretete nem változik.

Igyekszünk megoldani, hogy online formában elérhető legyen igei üzenet, illetve továbbra is bátorítunk mindenki otthon, amikor lehetősége van rá, családja körében csendesedjen el. Akár az alkalmaink időpontjával egy időben.

A Videók menüben  megtekinthetők a felvett istentiszteletek, egyéb lelki alkalmak.

Bárkinek bármi segítségre van szüksége vagy tud valakiről, aki segítségre szorul, az szóljon bátran, igyekszünk megoldást találni.

Az Úr legyen őriző pásztorunk!

Wisinger Dániel lelkipásztor

---

Szeretnénk tájékoztatást adni Gyülekezetünk életének rendjével kapcsolatban az elkövetkezendő időszakra, presbiterekkel történt megbeszélés alapján:

Magyarország kormánya március 11-én vészhelyzetet és rendkívüli jogrendet hirdetett a koronavírusjárványra tekintettel. Amíg más rendelkezés nem érkezik, a vasárnapi Istentiszteletek megtartására lehetőség van. Mi is élünk ezzel, és vasárnaponként 10.30-kor a szokott időben Istentiszteletre várjuk a testvéreket! Mindenki saját maga, felelősen döntse el a részvételt, ugyanakkor bátorítunk mindenkit református hitének gyakorlására! Gyermekistentiszteletet ez időszak alatt nem tartunk.

Amíg együtt vagyunk, az egészségügyi rendelethez, és Egyházunk útmutatáshoz igazodva a következőkre figyeljünk: a kézfogástól, öleléstől, puszitól tekintsenek el a testvérek, és egy-egy kedves mosollyal, szóval, köszöntéssel üdvözöljék egymást. Fogadják el, hogy a lelkipásztor is így tesz, és az istentisztelet végén nem megy ki az ajtóhoz, kifelé menet nem fog kezet a hívekkel. Köszönjük ebben megértésüket és együttműködésüket.

Virágvasárnapi idősek szeretetvendégségét most nem tartjuk meg, későbbi időpontban keresünk erre a találkozásra lehetőséget. A további egyéb alkalmakról később adunk tájékoztatást, ahogyan kirajzolódik a járvány alakulása.

Reménység szerint nagypéntek-húsvétra már tudni fogjuk mi a helyzet, így akkor élni szeretnénk az úrvacsora ajándékával. De erről is adunk pontos tájékoztatást a megfelelő időben.

Két állandó heti gyülekezeti alkalmunk van: Hétfő 18.00 Imaóra, és csütörtök 18.00 óra Bibliaóra. Ezeket a konfirmandus órákkal együtt egyelőre felfüggesztjük. Illetve a Lélek munkájában bízva, az a javaslatunk, hogy ezekben az időpontokban, ha lehetősége van rá, mindenki otthon üljön le egyénileg vagy családi körben Isten előtt, és olvasson el egy adott igeszakaszt, imádkozzon, énekeljen. Ily módon lehetünk egy közösségben. Ehhez a honlapon: pilisref.hu -n adunk majd további támpontokat, segítséget. Ezért, és a további tájékozódásért is, kísérjék figyelemmel honlapunkat!

Kérjük szeretettel, tájékoztassák bátorítsák, segítsék egymást, és ha valamiben mi is tudunk segítséget nyújtani, minket is keressenek bizalommal.

Urunk megőrző keze és bátorító Lelke tartson meg hűségben bennünket!

"Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve, küldjön segítséget a szent helyről, a Sionból támogasson téged"

Zsoltárok könyve 20,1-2

Pilis, 2020, március 14.

Áldást, békességet kívánva:
 Kapás Győző gondnok s. k.
 Wisinger Dániel lelkipásztor s. k.