Közösségben Krisztusért

Üdvözöljük a Pilisi Református Egyházközség honlapján!

Felhívás!


Kedves Testvérek!

Egyházunk Zsinatának rendelkezése alapján, március 7-én megtartottuk személyes jelenléttel a járványügyi rendelkezésekre figyelve Istentiszteletünket, de utána ismét csak ONLINE térben tartjuk meg alkalmainkat, a vasárnapi istentiszteleteket is beleértve. 
Imádságban hordozzuk egymást az Úr megőrző gondviselésében bízva!


"Miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották mit beszéltem nekik: íme ők tudják mit mondtam."

(János evangéliuma 18,21)

Kedves Testvéreim!

Reméltük, bíztunk benne, hogy idén másképp lehet, mint tavaly. Bíztunk abban, hogy ez veszély elmúlik, és újra együtt ünnepelhetünk Húsvétkor. Mégis másképp adatott, sőt súlyosabb a helyzet, mint akkor. Többen betegek, többen gyászolnak, és csak továbbra is reménykedni tudunk abban: az oltás majd segít.

De ettől még Isten igéje ma is biztat és bátorít bennünket! Meg tud érinteni és erősíteni! A fenti ige Jézus szájából hangzik el. Aki már kihallgatói, vádlói előtt van. Úton a kereszt, úton a mi Megváltásunk felé. Ott áll fenyegetve és összekötözve. Faggatják őt arról, amit tanított és akiket tanított, akik követői lettek. Jézus azonban egy váratlan fordulattal azokra kezd hivatkozni, akiket Ő tanított. Arról beszél, hogy vannak emberek, akik ismerik Őt, Jézust, úgy, mint a Szabadítót, mint Isten fiát. Ezek az emberek tudnak Róla beszélni, tudnak Róla bizonyságot tenni.

A ma is élő és feltámadott Jézus Krisztus számít ránk és számít rád. Vállalja a közösséget veled, aki küszködsz, aki szenvedsz, aki félsz. Egyúttal jelzi: te is számíthatsz Rá. Ezért vállalta küzdelmeket, az ütéseket, és ment át azon a küzdelmen, amire minden évben emlékezünk, de aminek élménye nemcsak emlék, hanem valóság. Így ad reményt a feltámadásra az Örök életre! Lélek által éljük meg ennek valóságát és erősítse ezzel hitünket, közösségünket!

Úrvacsorai közösséget akkor tartunk, amikor majd újra együtt lehetünk a gyülekezet fizikai közösségében, Isten megengedi ezt nekünk, majd akkor élünk az úrvacsorai közösség ajándékával."

Illetve, kivételes esetben, aki otthon, idősen betegen van, és egyébként sem tud már eljönni istentiszteleti közösségbe, de szeretne úrvacsorát, ahhoz, ha ezt a szándékot jelzik nekem, elmegyek, és a kellő biztonsági előírások figyelembevételével, tud úrvacsorát venni.

"Az anyagi dolgainkról is szólni kell. Egyrészt akinek segítségre van szüksége ilyen módon, az szóljon! Illetve mivel perselybe tett adományunk most nincs, még inkább szükségünk van a testvérek odaszánó adományaira, hogy fenn tudjuk tartani magunkat. Ezért az a javaslat, hogy vagy otthon kis dobozba gyűjtsék a persely adományt, amit ide szánnak, és majd elhozzák illetve a fenntartói járulékkal együtt csekken vagy bankszámlán keresztül elutalhatják. Köszönjük Gyülekezetünkért tett anyagi áldozatvállalásukat, a már eddig befizetett fenntartói járulékot, adományt!!! Az esetlegesen elmaradt fenntartói járulékok rendezését OTP számlaszámunkon 11742238-20004934 tehetik meg. Illetve csekkes formában, esetleg egyeztetve az időpontot személyes befizetéssel.

Az adó 1%-os felajánlásokat is most tudják megtenni a Templomért Alapítvány javára. Az adószám: 18677021-1-13. Köszönjük ezt is!

A Gyülekezet abból él, amit a testvérek szívben odaszánnak (nemcsak anyagiakra gondolhatunk), nem az embereknek, hanem az élő Jézus Krisztusnak. Aki értünk megvívott minden harcot és értünk odaadott mindent. Vegyük ezt nagyon komolyan és legyünk ezért tudatosan hálásak Neki!

Mivel most nehéz a személyes kapcsolat tartás, örömmel vesszük ha küldenek egy-egy híradást magukról, azzal kapcsolatban, hogy vannak. Megtehetik ezt akár írott, akár fényképes formában a pilis.ref@gmail.com email címre elküldve. S szívesen fogadok hívásokat a +36-70-675-81-99-s telefonszámon is."

Ehhez idén azt tenném még hozzá, hogy Húsvét és Pünkösd között abban az 50 napban közösen kezdenénk el a Bibliaolvasó kalauz szerint, napi rendszerességgel, tanulmányozni az Apostolok Cselekedetiről írott könyvet. Azon idős testvéreknek, akiknek feltehetően nincs elektronikus hozzáférés, papíron, heti bontásban igyekszünk eljuttatni a magyarázatokat. A többiektől pedig azt kérem, ha szeretnék ezt írott formában megkapni, jelezzék ezt az igényt a pilis.ref@gmail.com email címre, és akkor ezeket a rövid ige magyarázatokat emailben kiküldjük. Így is igyekszünk erősíteni a közösséget, a Lélek munkájában bízva!

"Urunk ma is hatalmával megtart bennünket, kapaszkodjunk ebbe a lehetőségbe bele, és a szomorúságok közepette is merjük egészen Rá bízni életünket!" Áldott húsvétot!

2021. Húsvét, Pilis

Wisinger Dániel s. k.

lelkipásztor